Семейство Клубники

ВЕРНУТЬСЯ

               1134 Клубника, гн., 1979 г., от 407 Тугого

               |--- 1135 Клумба, гн., 1984 г., от 389 Магнита

               |         1307 Капель, гн., 1990 г., от 497 Лимонада

               |              1396 Колонна 1-я, гн., 1995 г., от 501 Лога

               |              1483 Кисточка, гн., 1998 г., от 546 Кохейлана

               |                   1480 Капитоль, гн., 2002 г., от 622 Тягуна

               |                   1481 Карусель, гн., 2004 г., от 614 Левита

               |                        1592 Коламбия, рыж., 2008 г., от 597 Битлза

               |                        1646 Комбинация, гн., 2009 г., от 597 Битлза

               |--- 1147 Киница, гн., 1983 г., от 520 Табеля

                          1394 Клёпка, рыж., 1995 г., от 497 Лимонада

                          |--- 1482 Кепка, рыж., 1998 г., от 546 Кохейлана

                          |          1490 Куртизанка, рыж., 2003 г., от 622 Тягуна

                          |--- 1489 Курганная, вор., 2003 г., от 568 Глагола

                          |--- 1590 Клика, гн., 2006 г., от 585 Локона

ВЕРНУТЬСЯ